25 Aralık 2008 Perşembe

Kriz için neler dediler?

Türkiye'nin önünde yeni bir kriz yok ! (Dünya Bankası Türkiye Direktörü Andrew Vorkink - Mart/2005)

Amerika'da başlayan mortgage krizi tam oburluk ve gözü kararmış kâr etme hevesinden başka bir şey değildir (Akın Öngör).

Kriz 'bahis oynayan' bankacılar yüzünden çıktı (Almanya Cumhurbaşkanı Horst Köhler).

Bu kriz AIDS gibi. İki kişi ilişkiye giriyor, sonra biri Hong Kong’a gidiyor. Orada ya da dünyanın başka bir köşesinde ilişkiye giriyor. Bakıyoruz, dünyanın başka bir ucuna kadar enstrüman satmışlar (Hüznü Özyeğin).

En iyi inovasyon fikirleri kriz dönemlerinde ortaya çıkıyor (Nur Demirok).

Krizler "öncü alanlara" yapılan yatırımları hızlandırır (Rüştü Bozkurt).

Fırsat için "gerek şart" lardan biri, genelde kriz" dir. Fakat "yeter şart", bu krize "hazır" olmaktan geçiyor (Şeref Oğuz).

Krizler servet transferinin derinleştiği zamanlardır. Bu yüzden her ülkede hakim sınıflar, siyasi ve ekonomik krizleri dört gözle bekler (İbrahim Öztürk).

Biz kriz yaşamakta tecrübeliyiz, krizlerden sakınmakta değil (Yaman Törüner).

Bizde ekonomik krizler geçici, siyasi krizler ise kalıcıdır (Mehmet Barlas).

Siz ne kadar iyi olursanız olun, para azaldığı için yabancı bankalar çok selektif olacaklar (Agah Uğur).

Artık fırtına var, ’kriz masası’ kurup, dümeni farklı tutalım (Bülent Eczacıbaşı).

Krizin ısısı zaten gelmişti, şimdi sıra ateşinde (Celal Sönmez).

Kriz korkusuyla Türkiye tuş oldu (Boyner).

20 Aralık 2008 Cumartesi

Kriz yönetimi için reçete

Öncelikle bilincinde olmamız gereken bir gerçek var: “yapılacak çok şey var, ancak herkese uygun standart bir reçete yok”.

2001-2008 arasındaki benzer krizlerde firmaların yaptıkları farklı uygulamaları incelediğimizde, birbirlerine zıt uygulamalara rağmen krizlerden başarıyla çıkan firmaları tesbit edebiliyoruz.

Bunun sırrı, firmaların sektörel ve işletme kapsamında var olan özgün realitelerinde yatıyor.

Kriz tek gibi görünse de, firma bazında yansıması ve çözümleri çeşitli olabiliyor.

Bu nedenle firmalar kendilerini çok iyi analiz edebilmeliler.

Eko sistemin sorunlarına nasıl tepki vereceğini bilmenin yolu, öncelikle kendini iyi tanımaktan geçiyor.

“Biz yeterince güçlüyüz” ya da “aman sorunlarımızı kimse duymasın” tarzı egolara takılmadan “güçlü ve zayıf” yönlerini doğru tesbit edebilmek, gerekiyorsa bunun için dışarıdan üçüncü bir gözle profesyonel bir bakış açısı talep edebilmek, kriz yönetiminde belki de tek standart reçete.

7 Aralık 2008 Pazar

Krizde neler yapmalısınız?

Önerdiğimiz örnekler 2001-2008 iş dünyasının yaşadığı çeşitli krizlerde yaptıkları uygulamalardan derlenmiştir.

- CRM ve PRM sistemlerinizi, erken uyarı sistemlerinize dönüştürmelisiniz

- Acil ortamlarda hızlı karar alma ve koordinasyon için “karar destek ve bilgi yönetimi” sistemlerinizi kurmalısınız

- IT sistemlerinden daha çok alanda ve daha fazla faydalanmalısınız

- İşletmenizin detaylı süreç analizlerini yaparak çeşitli verimlilik stratejilerine odaklanmalısınız

- Satış stratejilerinden pazarlama stratejilerine geçmelisiniz

- Arge - inovasyon – eğitim için zamanınız var artık, bunu değerlendirmelisiniz

- Pazarı korumak adına gerekirse rakiplerle işbirliği stratejilerine geçmelisiniz

- Kriz dönemlerinde yükselişe geçecek olan yeni rakiplere dikkat etmelisiniz

- Bayi-distribütör gibi kanallarda performans yönetimi uygulamalarına acilen geçmelisiniz

- Yaşadığımız bu finansal kökenli krizi, olabilecek diğer tüm krizler için bir vesile olarak kullanıp, işletmenizde genel kriz yönetimi konseptini geliştirmelisiniz.


(Kriz yönetimi eğitim notlarından alınmıştır - bkz www.danismend.com…)

5 Aralık 2008 Cuma

Kriz yönetimi dünya tarihi kadar eskidir !

Nuh’un gemisini anımsayın !

M.Ö. 5000-4000 yıllarında Mezopotamya Ovasını etkisi altına aldığı söylenen büyük tufana karşı Hz. Nuh’un inşa ettiği gemiye tüm canlılardan ikişer tane alarak, soylarını sürdürmeye çalışmasının çağlar öncesindeki bir kriz yönetimine güzel bir örnek olduğunu söyleyebiliriz.

Peki bugünkü ekonomide kaçımızın zor zamanlarında sığınabileceği birer “Nuh’un Gemisi” mevcut?

Büyük olasılıkla mevcut değil, çünkü dünya üzerindeki bir çok işletme kriz yönetimini, krize girince var gücüyle S.O.S. sinyallerini göndermekten ibaret sanıyor.

Oysa ki kriz yönetimi imdat çağrısı değil, bir yönetim stratejisidir.

(Kriz yönetimi eğitim notlarından alınmıştır - bkz www.danismend.com…)

3 Aralık 2008 Çarşamba

Riskini yönetemeyen...Kriz yönetimi ağırlıkla risk yönetimi ve senaryo planlamalarına dayanan, maliyet-esneklik-hız-verimlilik-iletişim gibi diğer alt stratejileri de sıklıkla kullanan bir yönetim stratejisidir.

Kriz yönetimi, öncelikle riskleri doğru öngörmekle başlar.

Her geçen gün yeni krizlerle karşı karşıya kalan rekabet dünyasında, kriz yönetimini günlük işletme stratejilerinin içine sokmak zorundasınız.

Çünkü riskini yönetemeyen krizini yönetir, krizini yönetemeyen ise kaosunu yönetmek zorunda kalır.

(Kriz yönetimi eğitim notlarından alınmıştır - bkz www.danismend.com…)

2 Aralık 2008 Salı

Kriz onu yaratana değil, ona hazırlıksız yakalanana aittir!

Sürece değil sonuca bakarsak, ne yazık ki bu saptama doğrudur.

Günümüzdeki rekabet kavramı, ortaya çıkan ya da çıkacak olan her türlü yeni durumu önceden görüp (fırsatları değerlendirmek olduğu kadar) risklerin tedbirini almakla da yakından ilişkili.

Dolayısı ile sadece sistemin ürettiği doğal krizleri (arz fazlası, düşük fiyat vb.) değil, bilerek ve kasıtlı olarak üretilen suni krizleri de, kriz yönetimi kapsamında rekabetin bir unsuru olarak değerlendirmek zorundayız.

(Kriz yönetimi eğitim notlarından alınmıştır - bkz www.danismend.com…)